vrijdag 21 juni 2024
00:00 - 00:00

2 cursussen aan de HAN starten in ’24-’25

CURSUS BEVORDEREN VAN ZELFREGULATIE

VOOR WIE?

​Iedereen die studenten begeleidt in hun ontwikkeling voor de klas, is welkom. De cursus is bijzonder geschikt voor lerarenopleiders, schoolopleiders maar ook voor leraren die stagiairs begeleiden.

Aan het eind van de cursus heb je coachende en didactische vaardigheden ontwikkeld om de zelfregulatie van de HBO-student te ondersteunen. Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en overtuigingen en doet inspiratie op voor doorontwikkeling binnen dit gebied.

Wat kun je verwachten?

  • Je onderzoekt de WHY van het begeleiden op zelfregulerend leren;
  • Je oefent coachende vaardigheden die je in kunt zetten om studenten richting te laten geven aan hun eigen leren. De coachende vaardigheden worden gevoed door elementen vanuit het didactisch coachen (Voerman en Faber);
  • Je staat stil bij de vraag hoe je in een les of leertaak de zelfregulatie kunt ondersteunen.

Deze cursus kent dus een mooie mix van oefenen met coachingsvaardigheden en kennis opdoen rondom de didactiek van zelfregulatie. Na iedere bijeenkomst heb je concreet oefenmateriaal en kun je hiermee aan de slag in de begeleiding van studenten. We maken ruimte voor individuele casussen en leervragen.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 14.30 tot 18.00 uur, en een intervisie-bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur:

maandag 2 september 2024

maandag 23 september 2024

maandag 14 oktober 2024

maandag 4 november 2024

maandag 20 januari 2025 (intervisie)

OVER KENNISMAKEN MET DIDACTISCH COACHEN

Het mooie van Didactisch Coachen is dat je uitgaat van dat wat er al WEL is. Waar liggen je kwaliteiten, hoe ontwikkel je je op een manier die bij je past en waar je energie van krijgt? Dat is voor mensen een prettiger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niet kunnen. Dat geldt voor leraren en voor leerlingen. De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op het geven van feedback op verschillende dimensies en hoe je leerbevorderende vragen stelt. Zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent.

Beeldcoaching speelt een belangrijke rol. Om gedragsverandering te realiseren bij ervaren docenten blijkt 2 á 3 jaar noodzakelijk te zijn. Je oefent coachende vaardigheden die je in kunt zetten om lerenden richting te laten geven aan hun eigen leren. We voeden coachende vaardigheden door elementen vanuit het didactisch coachen (Voerman en Faber): een langdurig traject beslaat in het eerste jaar 10 contactmomenten, van scholingsbijeenkomsten, een nulmeting met feedbackgesprek tot coaching on the job. Dit is dus een vervolgmogelijkheid.

De cursus vindt plaats van 14.30 uur tot 18.00 uur op de volgende data:

maandag 9 september 2024

dinsdag 8 oktober 2024

donderdag 31 oktober 2024

dinsdag 26 november 2024

maandag 27 januari 2025