Bouwens van der Boije College

Bouwens van der Boije College

Het Bouwens van der Boijecollege; kort gezegd het Bouwens is een brede school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Peel en Maas met ongeveer 1600 leerlingen en 170 personeelsleden.

In de realisatie van onze missie en visie vinden wij resultaatgerichtheid, toekomstgerichtheid, vertrouwen, passie en persoonlijke benadering belangrijk. We vinden dat deze vijf waarden herkenbaar moeten zijn in de dagelijkse praktijk voor leerlingen, ouders en medewerkers van het Bouwens. In de opleidingen is aandacht voor respectvolle samenwerking met elkaar en de omgeving, contacten met het bedrijfsleven, de overheid en het culturele en maatschappelijke leven.

Het Bouwens biedt een actieve omgeving aan waarin onderwijsprofessionals kennis delen.

Technasium; Taalbeleid; Big Picture Learning; Topsportklas; Sportklas; Versterkt mentoraat; Bouwensweek; SPOP; LOB; Keuzes vernieuwing VMBO; Gymnasium; Ondersteuningsplan; Effect OL-uren; Functie mediatheek in school.