Stuurgroep

Nico de Vrede 
Penvoerder
Voorzitter College van Bestuur OGVO
Eugène Bernard
Voorzitter College van Bestuur LVO
Monique Scheepers
Algemeen directeur Radboud Docenten Academie
Ineke van der Meijden
Academiemanager VO/MBO HAN Academie Educatie
Marion Verhaegh
Programmaleider OSNL