Stuurgroep

Nico de Vrede 
Penvoerder
Voorzitter College van Bestuur ai OGVO
Eugène Bernard
Voorzitter College van Bestuur LVO
Monique Scheepers
Algemeen directeur Radboud Docenten Academie
Loes Nobbe
Programmamanager HAN Academie Educatie
Marion Verhaegh
Programmaleider OSNL