Stuurgroep

Roy Palmen
Penvoerder & Voorzitter College van Bestuur OGVO
Eugène Bernard
Voorzitter College van Bestuur LVO
Monique Scheepers
Algemeen directeur Radboud Docenten Academie
Ineke van der Meijden
Academiemanager VO/MBO HAN Academie Educatie
Marion Verhaegh
Programmaleider OSNL