OSNL

Over Opleidingsschool Noord-Limburg

Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) bestaat uit zes partnerscholen en twee opleidingsinstituten. Dit zijn:

  • de drie campussen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO): Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege.
  • de drie Noord-Limburgse scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO): Bouwens van der Boijecollege, Dendron College en Raayland College.
  • en de opleidingsinstituten: HAN Academie Eductie en de Radboud Docenten Academie.

Ons onderwijs heeft leraren nodig die in een steeds veranderende context leerlingen optimaal ondersteunen in hun vorming en ontwikkeling. Leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, als persoon én als professional.

Onze missie als partners binnen OSNL is: wij werken samen om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. We werken van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

Logo OSNL

De acht samenwerkende partners van Opleidingsschool Noord-Limburg vormen samen het fundament en de twee hoekstenen van de opleidingsschool als ‘opleidingshuis’. (E en D)

Partners binnen OSNL zijn zes scholen voor voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten.
De drie pijlers van de visie (C) van Opleidingsschool Noord-Limburg zijn ook de pijlers (pilaren) in het logo. Alle activiteiten en ontwikkelingen binnen OSNL zijn gestoeld op deze drie visiepijlers:

  • een context vol uitdaging
  • talent in ontwikkeling
  • op onderzoek uit

Het verbindende, onderste en dragende deel van het ‘dak’ (B) , zorgt er niet alleen voor dat de (visie)pijlers in verbinding staan met elkaar maar is in het logo ook bedoeld als de verbinding tussen theorie en praktijk. Immers, in onze opleidingsschool slaan we een brug tussen de theorie zoals studenten die op de instituten krijgen aangereikt en de praktijk binnen de scholen (het werkplekleren). Door deze verbinding is er sprake van synergie (het resultaat is meer dan de som der delen): theorie en praktijk zijn geen aparte belevingswerelden maar krijgen meer betekenis door elkaar.

Het opleidingshuis waar OSNL voor staat wordt afgerond door de driehoek als dak (A). We zijn voor iedereen die deelneemt aan onze opleidingsschool een veilige leeromgeving waar men zich thuis voelt. We leren immers in gemeenschap, we leren van elkaar en zijn ons er van bewust dat het leren slechts vorm kan krijgen in een situatie waarin persoonlijke groei mogelijk is.

Missie & visie OSNL

Partners binnen OSNL werken samen om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. We werken van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context die vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

De basis voor onze opleidingsvisie:

samen sterk in leren

persoon, praktijk en theorie in samenhang

Onze visiepijlers:

een context vol uitdaging

talent in ontwikkeling 

op onderzoek uit 

De twee verbindende elementen van onze opleidingsvisie vormen samen met ons beroepsbeeld (als fundament) en de drie visiepijlers ons ‘opleidinghuis’.