OSNL

Over Opleidingsschool Noord-Limburg

Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) bestaat uit zes partnerscholen en twee opleidingsinstituten. Dit zijn:

  • de drie campussen van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO): Blariacumcollege, College Den Hulster en Valuascollege.
  • de drie Noord-Limburgse scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO): Bouwens van der Boijecollege, Dendron College en Raayland College.
  • de opleidingsinstituten: HAN (Academie Educatie en Academie Sport en Bewegen) en de Radboud Docenten Academie.

Ons onderwijs heeft leraren nodig die in een steeds veranderende context leerlingen optimaal ondersteunen in hun vorming en ontwikkeling. Leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, als persoon én als professional.

Onze missie als partners binnen OSNL is: wij werken samen om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. We werken van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

Logo OSNL

De acht samenwerkende partners van Opleidingsschool Noord-Limburg vormen samen het fundament en de twee hoekstenen van de opleidingsschool als ‘opleidingshuis’.

Partners binnen OSNL zijn zes scholen voor voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten.
De drie pijlers van de visie  van Opleidingsschool Noord-Limburg zijn ook de pijlers (pilaren) in het logo. Alle activiteiten en ontwikkelingen binnen OSNL zijn gestoeld op deze drie visiepijlers:

  • een context vol uitdaging
  • talent in ontwikkeling
  • op onderzoek uit

Het onderste deel van het dak staat voor de brug tussen de persoon, praktijk en de theorie. Docent worden betekent integreren van de persoonlijke en professionele aspecten van het beroep. Iedere docent geeft zijn eigen kleur hieraan; door de samenhang te vinden tussen persoon, praktijk en theorie krijgt deze kleur professioneel vorm.

Het opleidingshuis waar OSNL wordt afgerond door de driehoek als dak. leraar worden doe je samen. Dialoog en interactie zijn essentieel om uiting te geven aan professionele identiteit en om die verder te ontwikkelen in relatie tot professionele onderwijsopvattingen en beroepsbeelden. Immers, in onze opleidingsschool slaan we een brug tussen de theorie zoals studenten die op de instituten krijgen aangereikt en de praktijk binnen de scholen (het werkplekleren). Door deze verbinding is er sprake van synergie (het resultaat is meer dan de som der delen): theorie en praktijk zijn geen aparte belevingswerelden maar krijgen meer betekenis door elkaar.

Missie en visie OSNL

Partners binnen OSNL werken samen om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. We werken van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context die vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

De basis voor onze opleidingsvisie:

samen sterk in leren

persoon, praktijk en theorie in samenhang

Onze visiepijlers:

een context vol uitdaging

talent in ontwikkeling

op onderzoek uit

De twee verbindende elementen en de drie visiepijlers vormen samen met onze partners ons ‘opleidingshuis’.