Opleiders

Wie zijn wij?

De partners binnen Opleidingsschool Noord-Limburg werken samen om onze studenten zo breed mogelijk op te leiden, gebaseerd op onze visiepijlers.

School- en instituutsopleiders voeren structureel kerngroep-overleg om enerzijds praktische zaken af te stemmen en anderzijds ons curriculum te ontwikkelen. 

Om het opleiden verder vorm te geven, kent elke school twee schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders en instituutsopleiders studenten begeleiden en opleiden. Ook zijn er op iedere school onderzoeksbegeleiders, die studenten begeleiden in de vormgeving  van hun afsluitend praktijkonderzoek.

Kerngroep

Janneke Sanders
Blariacumcollege
Lillianne Wevers
Blariacumcollege
Sonja van Horck
Bouwens van der Boije College
Joske Vogels
Bouwens van der Boije College
Harm Engelen
College Den Hulster
Renate Scholten
College Den Hulster
Martijn Janssen
Dendron College
Irene Veurink
Dendron College
Erwin Dijkstra
Raaijland College
Wim Neervoort
Raaijland College
Bram Peeters
Valuascollege
Kim Stikkelbroeck
Valuascollege
Marion Verhaegh
Programmaleider OSNL
Helga Kolen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jos Slapak
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Stefanie Ramachers
Radboud Docenten Academie

Expertisegroepen

Binnen OSNL kennen ook de volgende expertisegroepen:

Professionalisering 
Kim Stikkelbroeck-Steegh
Sonja van Horck
Jos Slapak

Kwaliteitszorg 
Maaike Ketelaars (Beleidsmedewerker OGVO)
Nienke van de Wouw (ILS-HAN)
Maaike Messeling (Radboud Docenten Academie)
Martijn Janssen
Janneke Sanders

Inductie
Lilianne Wevers
Gisbert van Ginkel
Erwin Dijkstra
Marion Verhaegh

Onderzoek
Jos Slapak
Joske Vogels
Wim Neervoort
Martine van Uum (Radboud Docenten Academie)

Curriculumontwikkeling
Irene Veurink
Helga Kolen
Stefanie Ramachers
Bram Peeters

Websitebeheer
Janneke Sanders
Harm Engelen
Marion Verhaegh