Opleiders

Wie zijn wij?

De partners binnen Opleidingsschool Noord-Limburg werken samen om onze studenten zo breed mogelijk op te leiden, gebaseerd op onze visiepijlers.

School- en instituutsopleiders voeren structureel kerngroepoverleg om enerzijds praktische zaken af te stemmen en anderzijds ons curriculum te ontwikkelen. 

Om het opleiden verder vorm te geven, kent elke school twee schoolopleiders, die samen met de werkplekbegeleiders en instituutsopleiders studenten begeleiden en opleiden. Ook zijn er op iedere school onderzoeksbegeleiders, die studenten begeleiden bij hun afsluitend praktijkonderzoek.

Kerngroep

Janneke Donkers - Sanders
Blariacumcollege
Lillianne Wevers
Blariacumcollege
Sonja van Horck
Bouwens van der Boije College
Manon Hanssen
Bouwens van der Boije College
Marieke Schaefer - Jonkers
College Den Hulster
Renate Scholten
College Den Hulster
Martijn Janssen
Dendron College
Irene Veurink
Dendron College
Erwin Dijkstra
Raaijland College
Wim Neervoort
Raaijland College
Bram Peeters
Valuascollege
Kim Stikkelbroeck
Valuascollege
Marion Verhaegh
Programmaleider OSNL
Helga Kolen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jos Slapak
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Stefanie Ramachers
Radboud Docenten Academie

Expertisegroepen

Binnen OSNL kennen ook de volgende expertisegroepen:

Professionalisering
Kim Stikkelbroeck-Steegh
Sonja van Horck
Jos Slapak

Kwaliteit
Maaike Ketelaars
Martijn Janssen
Janneke Donkers-Sanders

Inductie
Lilianne Wevers
Gisbert van Ginkel
Erwin Dijkstra
Marion Verhaegh

Onderzoek
Jos Slapak
Wim Neervoort
Martina van Uum

Curriculumontwikkeling
Irene Veurink
Helga Kolen
Stefanie Ramachers
Bram Peeters

Websitebeheer
Janneke Donkers-Sanders
Marieke Schaefer-Jonkers
Marion Verhaegh