Raayland College

Raayland College

Het Raayland College is een veelzijdige, regionale school met een veilig en stimulerend leerklimaat. We bieden een breed, eigentijds aanbod. Ruim 2.000 leerlingen volgen bij ons voortgezet onderwijs bestaande uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Goede begeleiding en goed onderwijs staat voorop. Iedereen vindt bij ons iets dat bij hem of haar past, bijvoorbeeld het technasium voor havo/vwo, talentklassen op gebied van sport, art, multimedia en discovery, Cambridge English en twee bijzondere techniekroutes.

Onze school is aangesloten bij ELOS. Dat betekent dat we in de schoolloopbaan van onze leerlingen aandacht besteden aan het feit dat we Europeanen zijn.

Het Raayland College werkt al jaren structureel samen met de lerarenopleidingen. Gezamenlijk hanteren we gemeenschappelijke beoordelingscriteria, visie en instrumenten om studenten te begeleiden. Ook vinden wij het belangrijk dat docenten in opleiding actief kunnen deelnemen aan onze onderwijsinnovaties en aan onze intervisie -en themabijeenkomsten.

Ons motto is dan ook dat leraren niet meer de kennisoverdragers zijn van vroeger, maar ontwerpers van leerarrangementen!