woensdag 16 november

In gesprek met….

In gesprek met Anouk Loomans, 21 jaar, wpl3 student Frans van de HAN Academie Educatie
Anouk doet deze stage bij het Dendron College in Horst, onderdeel van Opleidingsschool Noord-
Limburg

Hoe is het met je? Hoe zit je erbij?
Het gaat goed met me. De start van de stage vond ik best pittig. Het was wennen, ook aan alles náást
het lesgeven. Zo ontwerp ik nu bv samen met een collega toetsen.

Wat was je eerste indruk van je stageschool/OSNL? Hoe ervaar je het nu?
Ik ben heel open en warm ontvangen en voelde me daardoor meer dan welkom. Ik wordt overal in
meegenomen, zowel binnen de sectie als binnen de hele school. Uit ervaring weet ik dat dat geen
vanzelfsprekendheid is.

Wat heb je al geleerd in de afgelopen periode?
Naast het lesgeven heb ik meegedaan aan mentoractiviteiten tijdens de introductieweek, heel leuk.
En samen met collega’s hebben we het plan bedacht om Franstalige leerlingen van Taalrijk (een
internationale schakelklas) in te zetten in onze lessen. Dat is een mooie uitwisselingen: onze
leerlingen leren zo beter Frans en de leerlingen van Taalrijk zijn aan de slag met hun Nederlands.
Ik heb veel geleerd binnen maar zeker ook buiten de lessen. Eén van die zaken is dat ik heb
ondervonden hoe belangrijk duidelijke communicatie is, om misverstanden met collega’s en
leerlingen te voorkomen.

Waar kijk je naar uit in de komende periode?
Ik kijk erg uit naar de eindproducten van de opdracht die mijn leerlingen van me hebben
meegekregen: ze maken een Franstalig filmpje. De brugklassers stellen zichzelf daarin voor en de
tweedeklassers maken in hun filmpje crêpes!

Wat is voor jou de meerwaarde van het volgen van je opleiding binnen een erkende opleidingsschool? Wat ervaar je hiervan? Wat is volgens jou specifiek voor OSNL?
Het is nog lastig voor me om de meerwaarde te benoemen. Wel vind ik de uitwisseling met
studenten van het Blariacumcollege, een andere school binnen OSNL, heel leuk. Die uitwisseling, ‘Te
gast bij elkaar’ is volgens mij specifiek voor OSNL.

Welke suggestie wil je ons meegeven?
Misschien is het ook wel fijn om meer gezamenlijke bijeenkomsten te hebben, zoals intervisie of
samen vorm te geven aan onderzoek. Dit ter versterking van de bijeenkomsten zoals we die bij de
HAN hebben.
Een andere suggestie: maak het voor studenten duidelijker waaróm we een bepaalde opdracht op
onze stageschool moeten doen. Maar het doel duidelijker, dan is het voor iedereen leuker om te
doen en voelt het minder als ‘extra werk’.

Welk compliment wil je ons meegeven?
Het Dendron College verdient wat mij betreft een compliment voor de openhartigheid en het warme
welkom dat ik gekregen heb. Hier kan en mag iedereen zichzelf zijn, niet alleen de docenten maar
ook de leerlingen!