woensdag 16 november

In gesprek met …

In gesprek met Amber van der Meer, 24 jaar, wpl3 student wiskunde van de HAN Academie Educatie
Amber loopt deze stage bij het Blariacumcollege in Venlo, onderdeel van Opleidingsschool Noord-
Limburg en Amber oude middelbare school!

Hoe is het met je? Hoe zit je erbij?
Het gaat goed! Wel is het een uitdagende stage met uitdagende klassen, maar ik werk in een heel fijn
team waar ik met al mijn vragen terecht kan. En ik heb een werkplekbegeleider die me heel goed
helpt.

Wat was je eerste indruk van je stageschool/OSNL? Hoe ervaar je het nu?
Vóór de zomervakantie had ik een startgesprek op school, dat was fijn. Toch was het bij de start van
het schooljaar nog wel zoeken: wat wordt er van mij verwacht? Het positieve aan die ‘zoektocht’ is
dat we elkaar als startende leraren snel hebben gevonden en dat we ook al gauw in de gaten kregen
wie we waar voor konden benaderen.

Ik word binnen het Blariacum overal bij betrokken, word overal in meegenomen, zonder dat ik bij de
hand word genomen. Dat was voorheen anders; nu word ik uitgedaagd om ook andere mensen dan
mijn wpb te bevragen, zoals medestudenten of collega’s uit mijn team.

Wat heb je al geleerd in de afgelopen periode?
Ik heb vooral geleerd om mijn eigen grenzen aan te geven, zowel persoonlijk als professioneel. Zo
duidelijk mogelijk, waarbij ook de mogelijke consequenties voor de leerlingen vooraf heel helder
maak. Ik weet nu dat kleine dingen een groot verschil kunnen maken.

Waar kijk je naar uit in de komende periode?
Het lijkt me heel leuk om in de tijd die er nu aan komt, er een gezellige kerstperiode van te maken,
samen met mijn klassen. En natuurlijk kijk ik ook uit naar de weken daarna, de kerstvakantie. Want al
met al is het heel druk, de combinatie van werkplekleren en alle andere opdrachten van de opleiding.

Wat is voor jou de meerwaarde van het volgen van je opleiding binnen een erkende opleidingsschool? Wat ervaar je hiervan? Wat is volgens jou specifiek voor OSNL?
Ik vind het heel prettig dat wij als studenten wpl3 worden meegenomen in het inductieprogramma
voor startende leraren. Juist ook vanwege de thema’s die voor ons spelen, zoals bv
klassenmanagement.

Welke suggestie wil je ons meegeven?
Zoals ik eerder al zei, vond ik de opstart wat onduidelijk. Het helpt als daar meer aandacht voor is,
voor een duidelijke start van de stage, dat geeft zekerheid.

Welk compliment wil je ons meegeven?
Ik leer heel veel van de gesprekken die ik voer met mijn medestudenten en startende leraren tijdens
de bijeenkomsten in het inductieprogramma van de school. Heel fijn dus dat ik daaraan kan
deelnemen!