vrijdag 21 juni

Peer review verslag

 

Peer Review voor Opleidingsschool Noord-Limburg

 

Op 18 april jl had Opleidingsschool Noord-Limburg een ontwikkelingsgerichte Peer Review op de agenda staan. We zijn daarvoor bij het Blariacumcollege bezocht door vertegenwoordigers van twee andere partnerschappen, te weten NOD Haaglanden uit Den Haag en Opleidingsschool Zutphen.

 

Uiteraard hadden we voor de Peer Review een mooi programma voorbereid om ons te laten zien als opleidingsschool en om met onze gasten in gesprek te gaan over onze ontwikkelvragen. Gelukkig werkte ook het weer mee en konden we halverwege de dag een wandeling maken en ook informeel bijpraten.

In totaal hebben zo’n 40 collega’s (studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, teamleiders en directeuren) van Opleidingsschool Noord-Limburg een rol gehad tijdens de Peer Review, waarvoor onze oprechte dank! Een dankjewel is zeker ook op z’n plaats voor het werk dat de collega’s van de catering en facilitair en de leerlingen van HBR, ook op locatie, verzet hebben.

 

We hebben tijdens de Peer Review heel open en positieve gesprekken gevoerd in verschillende samenstelling. Onze gasten gaven aan veel enthousiasme, betrokkenheid en kennis van zaken te bemerken bij de OSNL’ers. Ze hebben ons een aantal concrete adviezen gegeven nav onze ontwikkelvragen, die we de komende periode oppakken. We hebben afgesproken dat we hen volgend jaar bijpraten over de stappen die we dan gezet hebben.

 

Met een formeel verslag ronden we de ontwikkelingsgerichte Peer Review binnenkort af.

 

Nogmaals een oprecht dankjewel voor iedereen die aan de Peer Review heeft meegewerkt!