donderdag 4 november

Visitatie ILS-HAN

Gefeliciteerd!

Op 5, 6 en 7 oktober zijn alle 12 tweedegraads lerarenopleidingen gevisiteerd. En met succes! Alle opleidingen voldoen aan alle vier de standaarden. We wachten uiteraard nog op het rapport, maar het panel was zeer lovend. Als sterke punten noemden ze betrokken, bevlogen en passievolle docenten. Docenten zijn benaderbaar, kennen de studenten en zijn daarmee een voorbeeld voor die studenten. Ook roemden ze het innovatieve en ontwikkelingsgerichte karakter van de opleidingen. Dit is ook terug te zien in de samenwerking met het werkveld. Tenslotte hadden ze waardering voor de door ons gepresenteerde pareltjes: integraal handelen en het startgesprek, gesprekstool vakdidactische ontwikkeling, leren met ICT en het leerlab. Ze herkenden dit in de gesprekken die daarna volgden in de opleidingen.

We kijken tevreden terug op deze intensieve dagen. We hebben het panel als echte peers ervaren die ons stimuleerden om bezig te blijven met de ingezette ontwikkelingen.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid. Met elkaar hebben we een mooi resultaat bereikt!